ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

ИмеTHE MALL справочник за преподаватели по чужди езици
Координатор: Iberika Education Group gGmbH (Германия) 

Продължителност: 1.09.2015 – 31.08.2017
Финансираща програма: Еразъм +

Чуждоезикови дигитални ресурси

За проекта:

Много преподаватели по чужди езици нямат необходимите умения или време да адаптират учебния материал към новите технологии и методи на преподаване. Проект THE MALL цели да даде решение на този проблем чрез създаване на справочник за преподаватели по чужди езици, който да им помогне да подобрят своите умения, свързани с информационните технологии и новите образователни методи. Справочникът ще покаже по разбираем и достъпен начин на учители по език как да приложат ефективно модерните технологии в преподаването си.

Четвъртък, 26 Ноември 2015 22:18