ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

Име: BEVIN - валидация и сертифициране на  неформалното и информалното образование
Партньори: България, Полша, Испания, Италия, Латвия

Продължителност: : 24 месеца
Финансираща програма: Еразъм +

 

Валидиране на неформални умения

За проекта:

Проектът BEVIN представлява база данни от възможности за валидация и сертифициране на  неформалното и информалното образование. Неформално образование е целенасочено, но доброволно учене, което се осъществява в разнообразни среди и ситуации. Информално образование е нецеленасочено учене, което се случва във всекидневието ни (около семейството ни, на работа, в свободното ни време и тн. ). Координатор на проекта е полската организация CWEP

Неделя, 29 Ноември 2015 20:41