ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

Име: Language Interpreter Training as Stepping Stone to Work
Партньори: България, Полша, Португалия, Германия, Великобритания

Продължителност: : 24 месеца
Финансираща програма:„Учене през целия живот“, „Леонардо да Винчи“ – Трансфер на иновации

 

Преводачески техники

За проекта:

От 2001 година организацията Dacorum CVS (Великобритания) обучава професионални и квалифицирани преводачи, които помагат на хора в изолация (главно имигранти) да преодолеят езиковите бариери при достъпа си до социални услуги.  Целта на проекта Language Interpreter Training as Stepping Stone to Work е да трансферира и адаптира успешната програма на Dacorum CVS за обучение на преводачи, към нуждите в страните-партньори България, Германия, Гърция и Италия.

Неделя, 29 Ноември 2015 20:43